Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Công khai minh bạch

Văn bản số 4835/UBND-THNC ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Quy chế số 31-QC/TU ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ bí mật Nhà nước của Tỉnh ủy.

Văn bản số 4835/UBND-THNC ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Quy chế số 31-QC/TU ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ bí mật Nhà nước của Tỉnh ủy.

Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2024 của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai

Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2024 của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai

Quyết định về việc công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024 của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai

Quyết định về việc công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024

Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2024 của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai

Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2024 của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2023

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý IV năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý IV năm 2023

Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai

Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2023

Quyết định công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai​.

Quyết định công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai​

Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2023

Quyết định công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai

Quyết định công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2023

1 - 10 Next

Dịch vụ

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

​TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH ĐỒNG NAI​

Địa chỉ: Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Số điện thoại: ​(0251)3.827.585 – 3.827.586​ - Email: itc@dongnai.gov.vn