Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai

​​I. GIỚI THIỆU
Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Trung tâm CNTT tỉnh Đồng Nai) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 trung tâm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Phát triển Phần mềm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và tiếp nhận 04 biên chế sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 5071/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Trung tâm CNTT tỉnh Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trung tâm CNTT tỉnh Đồng Nai thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông quản lý; các dịch vụ do nhà nước giao trực tiếp, đặt hàng; các nhiệm vụ thông qua tuyển chọn, đấu thầu; liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin; nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; cung cấp các dịch vụ tư vấn, thẩm tra thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; kinh doanh phù hợp với lĩnh vực của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

​​

II. DỊCH VỤ
Trung tâm CNTT tỉnh Đồng Nai thực hiện hoạt động sự nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin. Được ký kết các hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, bao gồm các dịch vụ công nghệ thông tin:
- Khảo sát và Lập hồ sơ dự án, báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán.
- Đấu thầu các dự án.
- Thẩm định kỹ thuật dự án. 
- Quản lý dự án.
- Giám sát, nghiệm thu kỹ thuật dự án.
- Thiết kế, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa máy tính, trang thiết bị tin học, hệ thống mạng máy tính.
- Phân tích thiết kế, xây dựng các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
- Cung cấp tất cả các dịch vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin như: 
+ Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông tin; 
+ Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 
+ Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật; 
+ Thiết kế, lưu trữ, duy trì hệ thống thông tin;
+ Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin;
+ Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu;
+ Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin;
+ Hỗ trợ tập huấn, triển khai công nghệ thông tin;
+ Dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin khác.
- Đào tạo tin học theo chuyên đề và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

III. LIÊN HỆ
Chào bạn, cám ơn bạn đã quan tâm đến các dịch vụ CNTT tại Trung tâm CNTT tỉnh Đồng Nai. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: 
- Tên đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai 
- Trụ sở làm việc: Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: (0251)3.827.585 – 3.827.586
- Email: itc@dongnai.gov.vn 
- Website: https://ttcntttdn.dongnai.gov.vn/

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

​TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH ĐỒNG NAI​

Địa chỉ: Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Số điện thoại: ​(0251)3.827.585 – 3.827.586​ - Email: itc@dongnai.gov.vn